Polski english

Artykuły

29 maj 2015

Informujemy, że firma Blue Technology Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu"

25 sierpień 2014

Wdrożenie systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Blue Technology i jego integracja z systemami przedsiębiorstw pośredniczących w sprzedaży między Wnioskodawcą a klientami indywidualnymi. 

10 październik 2013

Blue Technology Sp. z o.o realizuje projekt w ramach działania 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.